Monday, February 24, 2014

Lente!


Tenminste... zo voelde het vanmiddag. Tijd om het gereedschap ter hand te nemen en ja, daar krijg je het warm van. Lage zon is fijn voor beeldhouwen; dan zie je de lijnen en schaduwen duidelijk.
Dit wordt een vis. Zoals je ziet zitten er riskante breuklijnen in de steen, zodat voorzichtigheid geboden is.

Nieuwe naam, nieuw project.

We heten vanaf dit seizoen niet meer modelschilderscollectief  "De Fermerie", maar "De Maandagschilders". Met meeste stemmen aangenomen...
Na het thema "Met handen en voeten" is het volgende project "Medewerkers Centrum voor de Kunsten De Leeuwenkuil". Tot aan dit najaar zal regelmatig personeel één uur komen poseren (dus twee per ochtend) en uit een selectie zal dan de tentoonstelling worden ingericht. Van directeur tot administratrice, van schoonmaakster tot docent; er is al een wachtlijst.

Friday, February 07, 2014

Expositieplan

Vooraankondiging: vanaf 25 april hang ik ruim 6 weken in het International Institute of Social Studies (onderdeel van de Erasmusuniversiteit) in Den Haag. Ik denk de meest passende plek tot nu toe voor mijn project 26 50x50 internationale portretten... voor elk een muur in het Atrium. De grote werken komen te hangen in het monumentale trappenhuis. Ook m'n beelden staan er dan. Verdere informatie volgt t.z.t.